Projekt IR optika na Mednarodni konferenci SIRikt 2015

Projekt IR optika je bil sredo, 27. 5. 2015 predstavljen na Konferenci Arnes v sklopu Mednarodne konference SIRikt v Kranjski Gori.
http://www.sirikt.si/program/sreda/

Video posnetek predstavitve si lahko ogledate na povezavi:
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=i2CNRFRMTjgMbHdDMQHB5RXc

Objavljeno v Izvedba projekta | Komentiraj

Informativni sestanek za javne zavode z območja MOL

Na informativni sestanek, ki bo v  petek, 17. aprila 2015 ob 10. uri, v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, vljudno vabimo predstavnike javnih zavodov z območja MOL, ki so vključeni v projekt IR optika.

Na sestanku bomo podrobneje predstavili projekt, odgovorili na odprta vprašanja in se dogovorili o nadaljnjem sodelovanju na projektu.

Objavljeno v Informativni dan | Komentiraj

Seznam vključenih javnih zavodov z območja MOL

Seznam javnih zavodov z območja Mestne občine Ljubljana vključenih v projekt IR optika.

Objavljeno v Informativni dan | Komentiraj

Nov razpis IR optika za javne zavode z območja Mestne občine Ljubljana

Na portalu e-naročanje je objavljeno javno naročilo, s številko JN2066/2015, za nakup optičnih povezav do kar največjega števila organizacij s področja raziskovanja in izobraževanja, v 2 sklopih z območja Mestne občine Ljubljana.

 

Objavljeno v Javno naročilo | Komentiraj

Javno naročilo za dobavo in garancijsko vzdrževanje aktivne omrežne opreme

Na Portalu javnih naročil (enarocanje.si) je objavljeno obvestilo o naročilu  za dobavo in garancijsko vzdrževanje aktivne omrežne opreme za organizacije s področja raziskovanja in izobraževanja, vključene v projekt IR optika s številko objave JN2145/2015. Na portalu so osnovni podatki o javnem naročilu, opisani sklopi, del razpisne dokumentacije pa so tudi vprašanja in odgovori.
Ponudniki lahko preko povezave na dnu strani postavijo vprašanja.

Povezava do objave na Portalu javnih naročil:
http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=381268

Povezava do razpisne dokumentacije:
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1388

Objavljeno v Nerazvrščeno | Označeno , | Komentiraj

Spletna anketa o stanju lokalnih omrežij po zavodih ponujenih v 1. javnem naročilu

Zavode upravičene do zagotovitve optične povezave in dobave dostopovne omrežne opreme v sklopu projekta IR optika, ponujenih v 1. javnem naročilu, prosimo za čimprejšnjo izpolnitev spletne ankete, namenjene popisu stanja lokalnih omrežij, ki ste jo prejeli po e-pošti (večinoma na e-naslove kontaktnih oseb, lahko pa tudi na uradne naslove zavodov ali naslove predstojnikov zavodov).

Anketa se nanaša predvsem na tehnične podatke o vašem omrežju, zato na tem mestu za lažji pregled in pomoč pri izpolnjevanju objavljamo anketna vprašanja.

Objavljeno v Izvedba projekta | Komentiraj

Potrditev opravljenih del

Izbrani ponudniki so začeli z izvedbo projekta IR optika in jo v nekaterih sklopih že zaključujejo oz. jo bodo v prihajajočih mesecih.

Obveščamo vas, da je ponudnik ob zaključku del na vašem zavodu, od zakonitega zastopnika vašega zavoda, dolžan pridobiti podpis na obrazcu Potrdilo o opravljenih delih.

Torej ko ponudnik v celoti zaključi delo, vam v podpis predloži obrazec. S podpisom zgolj potrdite, da je ponudnik zaključil optično povezavo na vaši organizaciji in sicer v prostoru, ki ste ga določili, ter da je v primeru del vzpostavil prvotno stanje. Podpisan obrazec vrnete ponudniku.

Za delovanje optične povezave bo potrebna še namestitev aktivne opreme, katera bo zagotovljena v sklopu projekta.

Objavljeno v Izvedba projekta | Komentiraj

Podpisane pogodbe tudi za preostalih 19 sklopov

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je po odločitvi Državne revizijske komisije podpisalo pogodbe tudi z izbranimi ponudniki v dodatnih 19 sklopih . V teh sklopih je bilo skupno razpisanih 253 povezav, od katerih so ponudniki ponudili 244 povezav,  9 povezav ni bilo ponujenih.
Sedaj so podpisane pogodbe za vseh 52 razpisanih sklopov, ponujenih je 637 od 671 povezav. Rok za prevzem ponujenih povezav s strani ponudnikov je 1. 9. 2015.

Seznam ponujenih optičnih povezav po sklopih:

 1. Ajdovščina
 2. Brežice
 3. Divača
 4. Domžale
 5. Izola
 6. Koper
 7. Kranj
 8. Ljubljana – sever
 9. Murska Sobota
 10. Nova Gorica
 11. Novo mesto
 12. Piran – Portorož
 13. Slovenska Bistrica
 14. Slovenske Konjice
 15. Tolmin
 16. Trbovlje
 17. Velenje
 18. Vipava
 19. Vrhnika

Med razpisanimi organizacijami je v teh 19 sklopih tudi 9 organizacij, za katere ponudniki niso ponudili odkupa povezave. Za te organizacije se preko projekta IR optika optične povezave žal ne bodo odkupile.

Za vse zavode objavljamo tudi Navodila za določitev končne točke optičnega priključka na zavodu.

Objavljeno v Nerazvrščeno | Komentiraj

Obvestilo o odločitvi državne revizijske komisije

Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo kot neutemeljen in s tem se nadaljuje izvedba projekta IR optika tudi v tistih 19 sklopih, ki so bili predmet revizije. Zavode, ki jih je izbrani ponudnik ponudil bomo po podpisu pogodb obvestili ter na tem mestu objavili seznam.

Objavljeno v Nerazvrščeno | Komentiraj

Navodila za določitev točke optičnega priključka na zavodu

Za vse zavode, za katere je MIZŠ z izbranimi ponudniki že podpisalo pogodbo o odkupu optične povezave (33 sklopov), objavljamo Navodila za določitev končne točke optičnega priključka na zavodu. 

Navodila za določitev končne točke optičnega priključka na zavodu

Z zavodi, ki gostijo vozlišča v posameznih sklopih (krajih), bomo stopili v kontakt direktno. Pripravili smo predlog pogodbe za delitev stroškov delovanja vozlišča, ki bo prav tako objavljen na tej spletni strani v prihodnjih dneh.

Informacije o izvajanju projekta lahko zavodi dobite z ogledom posnetka predstavitve in v predstavitvenem dokumentu, ki je bil uporabljen na informativnih dnevih.

Objavljeno v Izvedba projekta | Označeno , | Komentiraj