IRoptika2

V teku je priprava za javno naročilo IRoptika2, v katerem bomo ponudnike povabili k oddaji ponudb za vzpostavitev optičnih povezav.

Obvestilo o začetku se nahaja na Arnesovi spletni strani: https://www.arnes.si/ir-optika-2/

Informativni dan za vključene VIZ bo 29. 6. 2022 ob 10. uri.

Objavljeno v IRoptika2 | Komentiraj

Prehod na optično povezavo – odpoved starih povezav

Minevata dve leti od uradnega prevzema optičnih povezav iz projekta IRoptika. Aktivirali smo povezavo več kot 700 lokacij iz osnovnega seznama, z uporabo enovlakenskih povezav in tehnologije CWDM – več povezav po enem vlaknu – pa se optična mreža še dodatno širi. Za nove lokacije zavodov ter zavodov, ki niso bili vključeni v projekt, preverimo, če je v bližini končna lokacija iz projekta IRoptika in preučimo možnost za vzpostavitev povezave.

S strani zavodov še vedno dobivamo vprašanja, kaj narediti s staro povezavo ADSL. Zavodom predlagamo, da ponovno preverijo, če so po vzpostavitvi optične povezave iz projekta IRoptika staro povezavo odpovedali. Zavodi morajo povezavo odpovedati pri ponudniku povezave do omrežja Arnes (Telekom, T-2, Amis oz. zdaj A1 …). To velja za povezave v omrežje Arnes in za povezave do drugih ponudnikov.

Če imate vprašanje glede odpovedi povezav, smo vam z nasveti na voljo na naslovu svetovanje@arnes.si.

Objavljeno v Obvestila | Komentiraj

Povezava v omrežje ARNES v 16 novih krajih

(novica je bila objavljena na spletni strani www.arnes.si dne 21.7.2016)

Povezava v omrežje ARNES v 16 novih krajih

Arnes s projektom IR optika vzpostavlja optično povezavo s hitrostjo najmanj 1Gb/s do več kot 750 organizacij. V sklopu projekta je bilo uspešno zaključeno naročilo za vzpostavitev povezav v hrbtenico omrežja ARNES do 16 novih vozlišč.

Povezave bodo vzpostavljene v naslednjih krajih:

• Brežice
• Črnomelj
• Domžale
• Grosuplje
• Idrija
• Lendava
• Litija
• Logatec
• Radovljica
• Rogaška Slatina
• Ruše
• Slovenske Konjice
• Šentjur pri Celju
• Škofja Loka
• Vipava
• Zagorje ob Savi

Priklopi na nova vozlišča v oktobru

Predvideno je, da bo Arnes s priklopi na nova vozlišča lahko začel v mesecu oktobru 2016, saj imajo ponudniki največ 60 dni časa za izvedbo in predajo nove povezave.

Za novo vozlišče v Laškem ponudniki niso oddali dopustne ponudbe. Arnes si želi v čim krajšem času urediti povezavo tudi tega vozlišča v hrbtenično omrežje ARNES in s tem zagotoviti povezavo za vse organizacije, ki so pridobile optično povezavo v okviru projekta IR optika.

Objavljeno v Nerazvrščeno | Komentiraj

Povezave do 18 novih vozlišč

(novička je bila objavljena na spletni strani www.arnes.si dne 12.4.2016)

V sklopu projekta IR optika je več kot 750 zavodov dobilo možnost za priklop v omrežje ARNES s hitrostjo najmanj 1Gb/s. Od začetka priklopov v decembru 2015 do konca januarja so Arnesovi tehniki na nova optična vlakna priklopili skoraj 400 zavodov (na začetku aprila pa se je številka povzpela na 500). Z dobro organizacijo in učinkovitim delom je majhna ekipa inženirjev vsak dan priklopila več kot sedem zavodov.

Vzpostavljenih 18 novih vozlišč

Arnes je po Sloveniji v sklopu projekta IR Optika vzpostavil tudi 18 novih vozlišč in decembra 2015 objavil javno naročilo za najem medkrajevnih optičnih povezav od novih vozlišč do ostalega hrbteničnega omrežja ARNES. Nove povezave bi več kot 140 zavodom, ki do sedaj niso imeli možnost vzpostavitve povezav z višjimi kapacitetami prenosa, omogočile zmogljive, tudi 10 Gb/s povezave v ostalo hrbtenično omrežje Arnesa.

Sprejemljiva ponudba za povezljivost vozlišča na Vrhniki

Od vseh ponudb je bila sprejemljiva le ponudba za povezljivost novega vozlišča na Vrhniki. Razlog so bile izjemno visoke cene ponudb, saj so običajne cene najema optičnih vlaken, ki jih Arnes trenutno plačuje za svoje hrbtenično omrežje, presegale tudi za 300 in več odstotkov. Zaradi nerazumljivo visokih cen je bila sprejeta odločitev, da se vse prejete ponudbe (razen ene) zavrne. Tudi razpoložljiva denarna sredstva, ki jih je za ta namen namenilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), ne bi zadostovala za najem preostalih medkrajevnih optičnih povezav.

Za reševanje opisanega stanja bo Arnes v najkrajšem času izvedel novo, razširjeno javno naročilo, s katerim si želimo v sklopu razpoložljivih sredstev MIZŠ v kar najkrajšem času vzpostaviti še preostalih 17 povezav.

Gre za povezave do vozlišč v naslednjih krajih:

 • Radovljica (sklop Bled – Radovljica)
 • Brežice
 • Črnomelj
 • Domžale
 • Grosuplje
 • Idrija
 • Laško
 • Lendava
 • Litija
 • Logatec
 • Rogaška Slatina
 • Ruše
 • Slovenske Konjice
 • Šentjur pri Celju
 • Škofja Loka
 • Vipava
 • Zagorje ob Savi

 

 

Objavljeno v Nova vozlišča | Komentiraj

Priklopi optičnih povezav in nova vozlišča

Priklopi organizacij na nove optične povezave potekajo nad pričakovanji. V decembru 2015 in januarju 2016 so Arnesovi tehniki na novo optično povezavo priklopili preko 350 organizacij, kar je preko 7 organizacij na dan.

Organizacije lahko v dogovoru s Skupino za nadzor omrežja uredijo termin za preklop. Naslov skupine za nadzor omrežja je svetovanje@arnes.si.

Objavljeno je javno naročilo za najem medkrajevnih optičnih povezav do 18 novih vozlišč po Sloveniji. Odpiranje razpisa bo 5. februarja, po pravnomočni izbiri in podpisu pogodb pa imajo ponudniki do 60 dni za izvedbo povezave. Če ne bo dodatnih zapletov, bodo nova vozlišča povezana do maja 2016.

Gre za naslednje kraje:

 • Radovljica (sklop Bled – Radovljica)
 • Brežice
 • Črnomelj
 • Domžale
 • Grosuplje
 • Idrija
 • Laško
 • Lendava
 • Litija
 • Logatec
 • Rogaška Slatina
 • Ruše
 • Slovenske Konjice
 • Šentjur pri Celju
 • Škofja Loka
 • Vipava
 • Vrhnika
 • Zagorje ob Savi

Takoj po vzpostavitvi povezave do vozlišč bo Arnes pristopil k priklopu prek 140 organizacij, ki do zdaj niso imele možnosti za vzpostavitev povezav z višjo kapaciteto prenosa.

 

Objavljeno v Izvedba projekta | Komentiraj

Zaključek projekta IR optika in prenos povezav na Arnes

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (ministrstvo) so s koncem novembra zaključili večletni projekt IR optika, s katerim so v sodelovanju z Arnesom za 754 zavodov s področja izobraževanja, znanosti in kulture kupili optične povezave in aktivno omrežno opremo.

Ob zaključku projekta je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vzpostavljeno optično omrežje (optične povezave in aktivno opremo) preneslo v upravljanje javnemu zavodu Arnes.

Zaradi velikega števila zavodov vključenih v projekt, poteka njihovo povezovanje v Arnesovo omrežje postopoma. O terminu prehoda povezave IR optika v produkcijo vas bodo sodelavci Arnesa predhodno obvestili. Vse ostale informacije in pojasnila v zvezi z novim optičnim omrežjem lahko dobite pri kolegih iz Arnesa, na elektronskem naslovu svetovanje@arnes.si ali na telefonski številki 01 479 8800.

Z zaključkom projekta na ministrstvu ukinjajo podajanje informacij na dosedanji telefonski številki in elektronskem naslovu.

Objavljeno v Nerazvrščeno | Komentiraj

Konferenca Mreža znanja 2015

Mreža znanja je Arnesova jesenska konferenca, katere program je namenjen informatikom in računalničarjem s področij izobraževanja, raziskovanja in kulture. Pokriva predvsem sistemske vidike uporabe novih tehnologij kot tudi predstavitve dobrih praks. Na konferenci bo predstavljeno tudi trenutno stanje projekta IR optika.

Na konferenco Mreža znanja 2015 so vabljeni predvsem informatiki s fakultet in laboratorijev vseh slovenskih univerz, raziskovalnih inštitucij, srednjih in osnovnih šol, šolskih centrov ter kulturnih organizacij.

Posnetki posameznih predavanj so dosegljivi na povezavi.

Nagovor ministrice
MReža znanja

Predstavitev projekta IR optika

Objavljeno v Nerazvrščeno | Komentiraj

Delujoče prve povezave iz projekta IR optika

Z optično povezavo iz projekta IRoptika smo s kapaciteto 1 Gbit/s priklopili prve organizacije s področja izobraževanje in raziskovanja. Povezave že uspešno delujejo v dijaškem domu Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci in Vrtcu v Radencih ter v Knjižnici Ormož.
Arnes pospešeno dograjuje in vzpostavlja nova vozlišča po Sloveniji, ponudnik aktivne omrežne opreme pa namešča opremo po posameznih javnih zavodih. Po namestitvi opreme mora Arnes izvesti še priklope vseh 794 javnih zavodov. Vključno s fakultetami bo optična povezava preko projekta IR optika vzpostavljena do 847 organizacij.

Prve optike IR optikeNove zmogljive povezave bodo javnim zavodom omogočile uporabo širokega nabora naprednih e-storitev in digitalnih vsebin, izvorno digitalno pismenim generacijam pa omogočile izobraževanje za enakopravno in konkurenčno vključevanje v mednarodni prostor.

Ravnateljica Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci, je skupaj z dijaki izrazila navdušenje nad novo internetno povezavo. SŠGT Radenci je šola z dijaškim domom in kot vzgojno-izobraževalna ustanova mora hoditi v korak s časom ter spremljati novosti, ki morajo biti dostopne vsem, predvsem pa mladim. V dijaškem domu so računalniško opremljene učilnice, ki služijo pouku gastronomije in turizma, prav tako pa so na voljo dijakom, ki bivajo v domu. Več kot 100 dijakov šole in dijaškega doma vsakodnevno raziskuje in brska po spletu za podatki. S to novo pridobitvijo je internet bistveno hitrejši, dijaki pa bolj zadovoljni, ker se jim strani na spletu hitreje nalagajo. Z realizacijo povezave pa je dana tudi možnost za nadgradnjo internega brezžičnega omrežja.

Objavljeno v Izvedba projekta | Komentarji so izklopljeni za Delujoče prve povezave iz projekta IR optika

Dobava opreme in forum na SIO portalu

Dobava opreme po zavodih iz razpisa IRoptika po Sloveniji je v teku, s strani dobavitelja dobivamo pozitivne povratne informacije.

Za namen izmenjave izkušenj in iskanja informacij glede priklopa ter konfiguracije opreme s strani Arnesa smo na portalu skupnosti SIO pripravili učilnico s forumoma za organizacijska in tehnična vprašanja. Vabljeni k branju in sodelovanju.

Povezava:  url.sio.si/IRoptika

Navodila za prijavo: vstop_ucilnica_iroptika-1

Objavljeno v Nerazvrščeno | Komentiraj

Optične povezave in dobava opreme

Ponudniki so pravočasno predali vseh 637 optičnih povezav iz prvega dela razpisa, v teku je tudi že drugi del razpisa za dodatnih 118 povezav. Te optične povezave morajo biti pripravljene in predane do 30.10.2015.

Podpisana je pogodba o dobavi opreme s ponudnikom NIL d.o.o. V teku so priprave za distribucijo in namestitev opreme po posameznih zavodih. Dobava in namestitev mora biti končana v zelo kratkem času, zato prosimo za maksimalno sodelovanje z dobaviteljem.

Ponudnik bo stikala povezal na optično omrežje in vključil v električno omrežje. Povezave še ne bodo delovale, zato zavodom priporočamo, da ne odpovedujejo obstoječih povezav do obvestila o delovanju nove povezave.

Ekipa Arnesa bo izvajala priklope skupaj s posodobitvijo vozlišč, v osemnajstih krajih bodo vzpostavljena nova vozlišča. Zaradi velike količine novih priklopov bodo dela potekala postopoma, organizacije pa boste o preklopu na novo povezavo pravočasno obveščene.

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ste dobili okrožnico o dobavi opreme, prav tako je zavodom, ki bodo dobili opremo, obvestilo o začetku dobave poslal dobavitelj NIL d.o.o.

Objavljeno v Izvedba projekta | Komentiraj