Navodila za določitev točke optičnega priključka na zavodu

Za vse zavode, za katere je MIZŠ z izbranimi ponudniki že podpisalo pogodbo o odkupu optične povezave (33 sklopov), objavljamo Navodila za določitev končne točke optičnega priključka na zavodu. 

Navodila za določitev končne točke optičnega priključka na zavodu

Z zavodi, ki gostijo vozlišča v posameznih sklopih (krajih), bomo stopili v kontakt direktno. Pripravili smo predlog pogodbe za delitev stroškov delovanja vozlišča, ki bo prav tako objavljen na tej spletni strani v prihodnjih dneh.

Informacije o izvajanju projekta lahko zavodi dobite z ogledom posnetka predstavitve in v predstavitvenem dokumentu, ki je bil uporabljen na informativnih dnevih.

Objavljeno v Izvedba projekta | Označeno , | Komentiraj

Obvestilo o izbiri ponudnikov

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je z izbranimi ponudniki za 33 sklopov podpisalo pogodbe. V teh sklopih je bilo skupno razpisanih 418 povezav, od katerih so ponudniki ponudili 393 povezav. Ponujenih ni le 25 povezav. Ostalih 19 razpisanih sklopov je trenutno v postopku revizije.

Vse zavode, za katere so ponudniki ponudili povezave, bomo po e-pošti obvestili o izbiri ter jim podali dodatna navodila. Navodila bomo objavili tudi na tej spletni strani.

Seznam ponujenih optičnih povezav po sklopih:

 1. Univerzitetne Ljubljana
 2. Univerzitetne Maribor
 3. Univerzitetne Koper
 4. Univerzitetne Izola
 5. Bled – Radovljica
 6. Celje
 7. Črnomelj
 8. Dravograd
 9. Gornja Radgona
 10. Grosuplje
 11. Idrija
 12. Jesenice
 13. Kamnik
 14. Kočevje
 15. Krško
 16. Laško
 17. Lendava
 18. Litija
 19. Ljubljana – jug
 20. Ljutomer
 21. Logatec
 22. Maribor – jug
 23. Maribor – sever
 24. Ormož
 25. Postojna
 26. Ptuj
 27. Radenci
 28. Ravne na Koroškem
 29. Rogaška Slatina
 30. Ruše
 31. Šentjur pri Celju
 32. Škofja Loka
 33. Zagorje ob Savi

Med razpisanimi organizacijami je v teh 33 sklopih tudi 25 organizacij, za katere ponudniki niso ponudili odkupa povezave. Za te organizacije se preko projekta IR optika optične povezave žal ne bodo odkupile.

Objavljeno v Izvedba projekta | Označeno , , | Komentiraj

Postopek izbire ponudnikov je v teku

Ponudniki so v sredini oktobra oddali ponudbe. Postopek izbire je v teku, zaradi velikosti in zahtevnosti javnega naročila traja nekaj več časa. O zaključku postopka izbire vas bomo obvestili tudi na tem mestu.

Objavljeno v Javno naročilo | Označeno , , | Komentiraj

Seznam organizacij po spremembi razpisne dokumentacije

Objavljamo nov seznam organizacij na podlagi sprememb razpisne dokumentacije. Do sprememb je prišlo po informativnih dnevih na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili od organizacij. Dodanih je bilo 23 novih organizacij, pri nekaterih sta bila popravljena naslov ali naziv.

Seznam_organizacij_po_spremembi_RD_2014_09_19

Objavljeno v Razpisna dokumentacija | Komentiraj

Sprememba razpisne dokumentacije ODIRO-5/2014

Na portalu javnih naročil enarocanje.si je bila objavljena sprememba razpisne dokumentacije. Spremenjena sta obrazec predračun in tehnične specifikacije razpisa.

http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=359691

Objavljeno v Razpisna dokumentacija | Komentiraj

Povezava do dokumentacije razpisa IR optika

Na portalu enarocanje.si je objavljeno obvestilo o naročilu s številko objave JN8439/2014. Na spletni strani javnega naročila IR optika so opisani sklopi, bistven del objav pa so vprašanja in odgovori. Ponudniki lahko preko povezave na dnu strani postavijo vprašanja.

Povezava:

http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=355458

Specifikacije javnega razpisa so objavljenje na spletni strani Ministrstva za finance pod oznako ODIRO-5/2014.

http://www.djn.mf.gov.si/javna-narocila

Povezava do razpisne dokumentacije:

http://www.djn.mf.gov.si/resources/files/razpisna_dokumentacija/ODIRO-5_2014/ODIRO_5_2014_RD.zip

Objavljeno v Razpisna dokumentacija | Komentiraj

Seznam vključenih organizacij

Seznam vključenih organizacij

Objavljeno v Razpisna dokumentacija | Komentiraj

Posnetek informativnega sestanka

Povezava do posnetka informativnega sestanka:

video.arnes.si/portal/asset.zul?id=AfZKcUNbfV5JJDBUMdEHgE2g

Objavljeno v Informativni dan | Komentiraj

Predstavitev projekta IR optika na informativnem sestanku

Na povezavi so na voljo prosojnice s predstavitve:

Predstavitev projekta IR optika na informativnem sestanku

Objavljeno v Informativni dan | Komentiraj

O projektu

Projekt IR optika je oblikovan kot neposredno potrjena operacija, financirana s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Predmet neposredne potrditve operacije je vzpostavitev optične povezljivosti za organizacije s področja izobraževanja in raziskovanja do ene skupne ali več skupnih priklopnih točk s povezavo v Slovensko akademsko in izobraževalno omrežje – Arnes. Tako vzpostavljene optične povezave bodo omogočile ultra hitre (večgigabitne) povezave organizacij v skupno zaprto omrežje Arnes, kar pomeni zmogljivo, dolgoročno stabilno in trajno komunikacijsko rešitev.

Projekt IR optika je v 50 izbranih krajih razdeljen na 52 sklopov zaokroženih enot v posameznem kraju in njegovi okolici, v okviru katerih bodo zagotovljene povezave do zavodov na tem območju. Zaradi neznank, ki izvirajo iz stanja na terenu, morajo ponudniki skladno z javnim razpisom povezati najmanj 80 % organizacij s seznama, hkrati pa so z modelom ocenjevanja ponudb motivirani k povezavi vseh lokacij v posameznem sklopu.

Ciljna populacija za zagotovitev širokopasovnih povezav preko optičnih vodov:
– 50 krajev s pomembnimi organizacijami s področja izobraževanja in raziskovanja
– 621 organizacij v teh krajih (predvidoma jih mora biti v okviru projekta povezanih najmanj 455)
– 118.096 raziskovalcev, učiteljev, študentov, dijakov in učencev

Javni zavodi, ki so vključeni v projekt, so izbrani glede na področje izobraževanja in raziskovanja ter doseganja največjega števila končnih uporabnikov za uporabljena sredstva. Vzpostavitev optičnih povezav je s stroškovnega vidika smiselna v krajih, kjer ima Arnes vzpostavljeno lastno komunikacijsko vozlišče. Saj se le preko teh vozlišč lahko upravičene organizacije povežejo v enotno slovensko izobraževalno in raziskovalno omrežje. Arnes ima 47 vozlišč, v 36 krajih. Poleg kriterija Arnesovega vozlišča smo upoštevali tudi pomembnost kraja glede na vrsto organizacij. Po tem kriteriju smo v seznam upravičenih krajev uvrstili vse kraje, ki imajo srednjo šolo in vsaj še tri ustanove, ki so upravičene do optike v okviru projekta ter vse kraje, ki imajo vsaj dve osnovni šoli ter šest drugih upravičenih organizacij . Glede na kriterije smo v projekt uvrstili 50 krajev. Iz nabora potencialno upravičenih organizacij smo izločili tudi vse, ki imajo do izobraževalnega in raziskovalnega omrežja že vzpostavljeno optično povezavo v javni ali javno zasebni lasti. V predlaganih krajih je okoli 70 % šolajoče se mladine v Sloveniji. Glede na navedene kriterije je do optičnih povezav, ki bodo financirane v okviru projekta IR optika potencialno upravičenih 621 organizacij.

Povezava zavoda do omrežja Arnes in s tem do interneta bo zagotovljena z nakupom para optičnih vlaken od lokacije zavoda do najbližje lokacije Arnesovega vozlišča. Zagotovljena bo tudi potrebna aktivna oprema za delovanje povezave (optični pretvorniki in stikala), ki bo omogočala hitrosti najmanj 1 Gb/s. Lastnik optičnih vlaken in aktivne opreme bo ministrstvo. Od izvajalcev v okviru razpisa zahtevamo jamstvo za 25 letno delovanje kupljenih optičnih vlaken. Po končanem projektu in vzpostavljeni optični povezavi zavod vsaj 25 let s tem ne bo imel stroškov. Morebitno povečevanje zmogljivosti povezave bo po potrebi izvedeno z zamenjavo aktivne omrežne komunikacijske opreme.

Objavljeno v Nerazvrščeno | Komentiraj